zondag 30 augustus 2015

Cohesie - nominatie Citer-poëzieprijs 2015 + impressie van 'Het Park Vertelt'

.                                   
‘Love moves’ (94 x 46) mixed media, boomschors, gips, op paneel van Myriam Hazelzet
.                          
.
Eén lichaam zijn wij, één verbond
dat heel waarschijnlijk vroeger al
een keertje als geheel bestond
in één of ander tranendal  

of ergens toch, in iets dat was
toevallig wat atomen samen
in stof of water, edelgas
en dan weer weg, in nieuwe namen  

die steeds opnieuw werden bedacht
of lang voorheen gewoon ontstonden
want niemand weet wanneer of hoe
en wat er samen wordt gebracht  

en vroeg of laat weer wordt ontbonden
één lichaam zijn wij, af en toe. 
 

© bert deben
 
'Cohesie' werd genomineerd voor de Citer-poëzieprijs op zondag 30 augustus 2015, tijdens het jaarlijkse poëziefestival 'Het Park Verteltte Oosterbeek, een wedstrijd waarbij een gedicht moet passen bij één van de kunstwerken die daarvoor werden uitgekozen, met dit jaar als thema 'Liefde onder de Luifel'. Dit gedicht paste helemaal bij 'Love Moves' van Myriam Hazelzet - in 2012 was er ook al een genomineerde combinatie van mijn 'De dood is mooier dan het leven' met 'Transformatie', een andere werk van Myriam Hazelzet. Ook mijn gedicht 'Bagatelle nr. 25' kreeg een nominatie voor de Citer-poëzieprijs van dit jaar en beide gedichten werden gepubliceerd in de bundel 'Liefde onder de luifel'. 
 
Een kleine impressie van het poëziefestival 'Het Park Vertelt'
 
Myriam Hazelzet bij haar kunstwerk 'Love Moves'
 
met Paul Vincent en Anneke Wasscher (voormalige winnaars Citer-prijs)
 
een moment van Cohesie 


Sasja Janssen

Tjitske Jansen en Jeroen Zijlstra

Rodaan Al Galidi
 
 

Bagatelle nr. 25

.
                                                            eitempera op linnen: ‘Elise en Sam’ van Mariëtte Becu
.
Bagatelle nr. 25  

Het staat getekend op papier
met achter ons het paradijs
en voor ons wie ons in wil kleuren
of wie ons leest of wie ons ziet  

het woordje scheiding valt nog niet
het ligt nog netjes in de kast
bij al wat nu nog overbodig wacht
op afschuw en op kleine oorlog  

intussen leef ik in mijn hoofd
een houten toekomstbeeld
dat langzaam wordt gebeiteld 
tot het broos is en oprecht. 


© bert deben
Hengstdijk, dinsdag 30 juni 2015.  Geschreven voor de wedstrijd ‘Het Park Vertelt’ met als thema ‘Liefde onder de luifel’ bij eitempera op linnen schilderij ‘Elise en Sam’ van Mariëtte Becu. 
Bagatelle nr. 25 is de officiële benaming van de pianosolo ‘Für Elise’ van Ludwig von Beethoven.

'Bagatelle nr. 25' werd genomineerd voor de Citer-poëzieprijs op zondag 30 augustus 2015, tijdens het jaarlijkse poëziefestival 'Het Park Verteltte Oosterbeek, een wedstrijd waarbij een gedicht moet passen bij één van de kunstwerken die daarvoor werden uitgekozen, met dit jaar als thema 'Liefde onder de Luifel' - onder deze naam verscheen ook een bundel met daarin de genomineerde gedichten bij de foto's van de kunstwerken.

Ook mijn gedicht 'Cohesie' kreeg een nominatie voor deze prijs - daarbij ook een kleine impressie van het festival: Het Park Vertelt 

maandag 24 augustus 2015

Festina Lente (ik haast me langzaam)

.

 
Festina lente (*)  
.
Ik haast me langzaam door het leven
het heeft geen zin, te veel, te snel
of altijd extra gas te geven
wat komen moet, dat vindt ons wel  

waar moet ik zijn, met wie, wanneer
wat moet ik dringend laten weten
hoe stuur ik snel nog een bericht  

het kan ook zonder voor een keer
men is het morgen toch vergeten
ik leg het vast in een gedicht. 
 

© bert deben
E19, Antwerpen – Breda, zaterdag 22 augustus 2015, langzaam in de file. 

(*) Festina lente – De Vita Caesarum, Gaius Suetonius Tranquillus
Haast je langzaam – het motto van Keizer Augustus, uit ‘Het Keizerlijke Leven’, een biografie over 12 Romeinse Keizers, geschreven door Gaius SuetoniusTranquillus.
 


zaterdag 15 augustus 2015

Kleine wolkbreuk

 .                                                                                                          

                                                                           
Een kleine wolkbreuk
later schijnt de zon en tovert
een Minion
~ zo lijkt het toch van 10 hoog ~
kringetjes in het water. 
 

© bert deben
Antwerpen, vrijdag 14 augustus 2015, balkongedicht nr. 5.
 

 woensdag 12 augustus 2015

Croissantje poëzie ...

.                                                         
Croissantje  
.                                      
Het oudere gezelschap komt
voor een croissantje
met gratis koffie, thee of water
de meeste kennen hier elkaar
poëzie, dat volgt wat later  

de zaal loopt vol
ze zetten zich geïnteresseerd
soms wat geschuifel heen en weer
soms durft ook iemand
iets te fluisteren  

ik zelf, ik schrijf
het is een dwang
soms zegt men mij:
ik ben jaloers
omdat ik alles mooi verwoord
maar dichter zijn
is levenslang  

gevangen in het alsmaar schrijven
men krijgt veel minder
voor een moord. 
 

© bert deben
Antwerpen, donderdag 26 april 2012, Bibliotheek Permeke, 
tijdens een donderdag van de poëzie. 
. 
 
ook dit voorjaar  trakteert Antwerpen Boekenstad weer twee keer per maand op een poëziemiddag. Vergezeld van koffie en croissants wordt uw literaire honger gestild tijdens de Donderdagen van de Poëzie:
 
 

donderdag 6 augustus 2015

Alles is wel heel erg veel

. jijislief.nl                    


Alles is wel heel erg veel  

Kom ik een oude bekende tegen
lang niet gezien en 
oppervlakkig van ergens vroeger
stelt die de meest diepgaande
van alle mogelijke vragen:
of alles goed is met mij ?  

waarna ik gekatapulteerd word
tot op een denkbeeldige sofa
bij een verzonnen psychologe
die mij zegt dat ‘alles’
wel héél erg veel is
om goed te zijn
en of ik dan zeker niets vergeet ?  

dus ik denk heel diep na
graaf tot aan mijn geboorte
en door de diepte van
mijn duisterste zijn
want inderdaad
‘alles’, is wel heel erg veel
en als ik eerlijk antwoord
moet het ‘neen’ zijn  

maar als ik neen zeg
stelt die oude bekende
dan ook nog een vraag om te polsen
wat er mis is of minder
en gaan we dat dan samen
ontleden en benoemen ?  

of zal de oude bekende
heel eventjes stil zijn
diep beginnen na te denken
over mogelijke oplossingen of
over hoe zo snel mogelijk
van mij vandaan te kunnen raken ?

als ik uiteindelijk besluit
om beleefd ‘ja’ te liegen
en voorkomend de vraag
‘en met jou ?’ te stellen
is de oude bekende
al lang weer weg  

en heb ik tot 2 keer toe
de bus gemist. 
 

© bert deben
Antwerpen, donderdag 06 augustus 2015, in de wachtzaal van de dokter,
70 jaar na de atoombom op Hiroshima.
 
 

Alles  

Alles –
een schaamteloos woord, opgeblazen van hoogmoed.
Het moet tussen aanhalingstekens staan.
Het doet alsof het niets overslaat,
alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoudt en heeft.
Maar intussen is het niet meer dan
een flard vol tumult.  
 
uit 'Het moment'

 
 


dinsdag 4 augustus 2015

Liefde, Strijd en Overgave - Francine Spinnoy


LIEFDE STRIJD EN OVERGAVE  

Ik had je zo graag
zo graag
zo graag
graag gezien  

… maar krijgers en soldaten
kunnen ’t slagveld niet verlaten
waar ’t bloed nog rijkelijk stroomt
en blind en dronken maakt
van machtswellust en overwinningsroes
in het drinken uit de kroes van de illusie
waar mooie dromen nu aan flarden
alleen nog kunnen voortbestaan
in het rijmen van de barden
en daar de eeuwigheid ingaan
want de dood – die eist haar tol – 

Ik had je zo graag
zo graag
zo graag
graag gezien
om nooit meer te vergeten
de zekerheid van ’t eeuwig weten
dat de dood der liefde
’t ergste sterven is…
 
Francine Spinnoy
.
Francine Spinnoy trad tot hiertoe nog maar heel bescheiden naar buiten met haar werk, maar ik had het genoegen haar tijdens de Poëzieavond van Kunstencentrum Mansveld te Elingen op 26 juli 2015 te ontmoeten en een aantal van haar gedichten te kunnen horen.  Ik werd vooral geraakt door het gedicht 'Liefde, Strijd en Overgave' en ben dan ook verheugd dat ik dit gedicht met haar toestemming hier mag delen.
.
Francine Spinnoy, Kunstencentrum Mansveld (© bert deben)
 zondag 2 augustus 2015

Heb mij lief, gelijk ik ben - Jacqueline van der Waals


Heb mij lief, gelijk ik ben

Ik zou tot al mijn vrienden willen gaan
- Ook wel tot hen, die niet mijn vrienden zijn -
En vragen: Heb mij lief, gelijk ik ben
En stel aan mij geen eischen.  Zie, ik kan
Niet onderhoudend praten, niet gevat
Of geestig zijn, en niet vertrouwelijk
Vertellen van mij zelf of van mijn ziel....
Wat zouden we ons vermoeien voor elkaar?

Laat mij maar zwijgend naast u zitten, stil
Verdiept in eigen werk, eigen gedachten.
Of - als gij praten wilt - spreekt gij tot mij.
Ik zal wel luistren, als gij vriendelijk
Met lichten kout mij onderhouden wilt,
Wel lachen om de grappen, die ge zegt,
Wel ernstig kijken als ge hoog, of diep,
Of ijdel praat van al te diepe dingen....

Maar, als ik dan zoo zwijgend zit, en luister
Naar uw gesprek - of naar het klokgetik -
Of 'k laat de stilte ruischen om ons heen,
- Die ruischt zo prettig, als de menschen zwijgen -
Als 'k mij dan blij in uw nabijheid voel,
Dan zou ik willen vragen, en de stilte
- Of na ons gesprek - verbreken met mijn vraag:
"Zeg, zijt ge ook blij, dat ik naast u zit?"
Spraakt ge dan "Ja", dan zei ik zacht: "Ik ook" ...

En dat was alles, wat ik weten wou
En al, wat gij van mij behoeft te weten.Jacqueline van der Waals
(Den Haag, 26 juni 1868 – Amsterdam, 29 april 1922)
uit 'Nieuwe Verzen' - uitg. Callenbach (1909)

zaterdag 1 augustus 2015

Pedaalprotest


 
Diep onder mij
het geraas van auto’s
op het altijd drukke kruispunt
in het centrum van de wereld  

plots duikt er een fietsagent op
die afstapt en almachtig
de armen de hoogte in steekt
en iedereen stopt  

niemand weet waarom
of wat hen te wachten staat  
noch hoe lang het zal duren
dus niemand legt de motor stil  

dan verschijnt een rinkelende stoet
van protesterende fietsers
die vrolijk scanderen:
‘Alle auto’s moeten weg !’  

de automobilisten
wilden dat zelf ook heel graag 
maar ze slaagden er niet in  

vanwege de fietsbetoging. 
 

© bert deben
Antwerpen 10 Hoog, balkongedicht nr. 4, vrijdag 31 juli 2015.