zaterdag 28 augustus 1999

Ik voel in mij september weer

.

Ik voel in mij september weer
hoe dagen korten en de zomer
mat aan mij het leven lomer
toont en geurt naar ommekeer 
 
de zon is nu de zon niet meer
maar schijnt nog slechts een onderkomen
vale kleur – zoals de bomen
legt zij zich bij minder neer 
 
de dichter klemt zich aan zijn pen
en haalt het woordje ‘herfst’ van stal
hij schrijft van schoonheid in verval
want net als ik in mij herken 
 
dat ik zoals seizoenen ben
besef ik wat er komen zal. 
 
 
© bert deben
Antwerpen, 28 aug. 1999

 

http://bertdeben.blogspot.com/2014/09/ik-voel-in-mij-september-weer.html 

maandag 23 augustus 1999

 

 
Dood zo dartel doodt mijn dood 
mijn duizend malen uitgemolken 
donkere zwarte dode wolken 
opgehoopt en uitvergroot 

mijn dood mijn trouwe bondgenoot 
vol duisternis en draaiend kolken 
woedend dichtend haat vertolken 
stoot mij uit mijn moeders schoot 

moederschoot van helse doornhaag 
bloedend veld van overgeven 
vlees door prikkeldraad omgeven 
wurg mij teder wurg mij traag 

moeder gaf mij ooit het leven, graag 
had ik het haar teruggegeven. 


© bert deben 
Antwerpen, 23 augustus 1999.