woensdag 10 augustus 2022

Liefde - J.C. Bloem


Liefde 

Kon ik één gaaf der jeugd terugverkrijgen,
Ik vroeg de makkelijke ontroerbaarheid
Van 't hart, dat nog niet heeft geleerd te zwijgen,
Maar vrijelijk bij den breuk der droomen schreit.

Nu ben ook ik gewend, mij te gewennen;
Ik trek mij allengs in mijzelf terug.
En ach, zelfs die mij beter moesten kennen,
Ik schijn hun wellicht liefdeloos en stug.

Toch ben ik vol verholen teederheden,
Gekneusde liefde, die geen uitweg vond,
Oneindig medelijden met wie leden,
Bewogenheid, die 't zware leven schond.

Alleen wanneer ik neder ben gezeten
In avondeenzaamheid en lampgesuis,
En al wat mij benauwde heb vergeten,
Begint er in mijn hart een zacht geruisch.

Dan wellen in mij nooit-verwonnen drangen,
Dan gaat een stroom van liefde van mij uit,
Die alle menschen in zich houdt omvangen,
Nu zij zich eindlijk niet meer voelt gestuit.

Dan heb ik 't hart weer van mijn jeugd gevonden,
En ben ik warm van innerlijken gloed.
Al wat de wereld in zich houdt gebonden
Dat voer ik de beminden tegemoet.

Dan schijnt het mij, bij 't zien van zóóveel derven,
Van zóóveel vleugels tot geen vlucht ontvouwd,
Dat ik alleen maar door voor hen te sterven
Hun toonen kan, hoeveel ik van hen houd.

Een oogwenk - de bekoring is gebroken, 
Ik meng het mijne weer met hun bestaan.
Ik heb hun van mijn liefde niet gesproken,
En dit moet alles langs hen henengaan.


J.C. Bloem 
(Oudshoorn, 10 mei 1887 – Kalenberg, 10 augustus 1966)
uit: 'Het Verlangen' (1921)
P.N. Van Kampen & Zoon, Amsterdam  
 
collage: portret J.C. Bloem door Sierk Schröder 
op bundelomslag 'Het Verlangen' 

dinsdag 2 augustus 2022

Bedenkelijk onderzoek uit Lekkerhoek

.
.
Lekkerhoekse Expertise 

Er was eens, niet zo lang geleden 
een deskundige uit Lekkerhoek 
die deed naar liefde onderzoek 
en werd lokaal daar voor aanbeden 

later deed hij dat ook in steden 
enkel gekleed in een onderbroek 
zo raakte iets van grenzen zoek 
en hij al snel in moeilijkheden 

‘hashtag ik ook!’ was plots daar 
en de dames waren niet meer blij 
ze haalden er zelfs politie bij 
die wilden weten wie, wat, waar 

wanneer en waarom deed hij die zaken 
hij deed het, zei hij, voor de expertise 
maar ook en dat bleek de surprise 
om Lekkerhoek gerenommeerd te maken. 


© bert deben 
Vogelwaarde, juli 2022. 
.
Geschreven als opdracht van de Zeeuws-Vlaamse schrijverskring Apropos, waarbij het de opgave was om een mythe of saga te bedenken rondom de naam van een gehuchtje (iedere deelnemer moest een andere naam trekken), beginnend met ‘Er was eens’. Het verhaal moest ook de 5 ‘W’s’ bevatten: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom - dat laatste nam ik heel letterlijk en de mythe zelf moet eigenlijk nog volop verder groeien, waarvoor ik dan ook de fake foto bijvoeg ;-)  
Foto meme: Bored-Panda.com-best-protest-sings