zondag 1 april 2001

Boulevard of broken dreamsIk wandel door een straat met
enkel huizen waar ik woonde
van koning tot onttroonde
en zie door elke muur nog ieder bed

nog elke stoel waar ik mij neergezet
van alle fouten ooit verschoonde
de treurnis en de weggehoonde
lieflijkheid – met trage tred

passeer ik peinzend elke gevel
elke wroeging, elke wrevel
elk thans van pijn ontdaan gemis
ik lach mijn oude partners teder toe

gekwetst zien zij alleen maar hoe
mijn glimlach afgemat van leven is.© bert deben
Antwerpen, 1 april 2001 Nominatie Poëziewedstrijd HolebiHuis Vlaams Brabant, Leuven 2009.

 

Ik blijf dansen

.