zondag 7 juli 2024

Kruimeldief terug in het stadspark

.
'Kruimeldief, stadspark' schreef ik 13 mei 2015, zittend bij de vijver in het stadspark van Antwerpen. 30 jan. 2024 werd het bekroond met een 2de prijs voor de Hilarion Thans Poëziewedstrijd. Dit weekend kreeg het terug een plaatsje in het stadspark dankzij de poëzieroute die daar aangelegd werd door Gust Peeters i.o.v. Feesten in het Stadspark. De poëzieroute verhuist later naar de wandelweg van Sint-Anneke Plage op Linker Oever, voorzien van een QR code waarmee je het gedicht ook kan beluisteren.  

vrijdag 28 juni 2024

Voorstelling Schrijversgezelschap Apropos in Museum Het Bolwerk

.
Markt 28
4515 BB IJzendijke

presenteert 
vrijdag 28 juni 2024 te 19u30

De Zeeuws-Vlaamse Schrijfgroep 


Verhalen, sonnetten, liedteksten, limericks, haiku’s, ja zelfs een spannende detective schreven leden van dit illuster gezelschap. De afgelopen drie jaar zweepten zij elkaar tijdens de maandelijkse bijeenkomsten op om het beste uit hun literair kunnen te halen. En met resultaat.

Apropos treedt nu voor het eerst als groep naar buiten. Een kleine, maar prachtige selectie uit het werk van de dichters en schrijvers wordt over het voetlicht gebracht. 

Bekroonde dichters Bert Deben, Johan Meesters en Willem van Vliet, schrijvers Joyce Wouters en Laurine Vandepitte, en andere leden van de groep lezen voor uit eigen werk met bijdragen over onder meer de invloed van het water op Zeeuws-Vlaanderen tot het liefdesleven van Prins Maurits.

Voor een traan, een lach en zelfs een vleugje erotiek, reserveer tijdig!

aanvang 19.30 uur
toegangsprijs € 8,00
aanmelden voor 26 juni 2024 
via mail: museuminfo@zeelandnet.nl tel.: 0117-301200
of formulier website: Lezingen en workshops / Activiteiten | Museum Het Bolwerk 
__________________________________________________________________

Van een aantal deelnemers werden tijdens de voordracht in Het Bolwerk opnames gemaakt, deze kan je bekijken op YouTube via onderstaande links: 


Vooraf werd er ook een interview opgenomen met Joyce Wouters over en rond Apropos, dit kan je bekijken via: 


zaterdag 22 juni 2024

Opening Expositie Waterlandkerkje

 

Uitnodiging

Opening expositie kunstwerken van

Joyce Wouters en Louis Berrevoets

zaterdag 22 juni 2024 om 14.00 uur

Kerkje, Molenstraat 58, Waterlandkerkje.

Magda Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis

zal de tentoonstelling openen


Dichter Bert Deben draagt bijpassende poëzie voor.

 

Joyce Wouters aquarel

Joyce Wouters voelt zich intens betrokken bij de natuur. Haar aquarellen verhalen over de invloed van de mens op het klimaat en de dierenwereld. Zoals de zeehond op een smeltend stukje ijs, de zwaan met zijn pulletjes tussen afval, de vernielde dassenburchten door het spoor en de duizenden uitgehongerde pinguïns die door overbevissing op het strand aanspoelen. Naast deze ernstige berichten zijn er ook humoristische afbeeldingen waarin wordt gespeeld met de omkering van het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld de mensentuin, de vegetarische maaltijd, het boerenprotest en de verjaardagstaart. Joyce Wouters heeft na haar opleiding tot docente Tekenen & Stofversieren gewekt in de creatieve en sociale sector. Vanaf 1984 heeft zij zich meer gericht op schrijven en publiceerde een twintigtal boeken. De afgelopen jaren heeft zij ook het penseel weer ter hand genomen en schildert aquarellen.

Meer informatie: www.joycewouters.nlLouis Berrevoets  beelden

Louis Berrevoets heeft als kunsthistoricus kunst en kunstuitingen van verschillende kanten kunnen bekijken. Naast architectuur is hij geïnteresseerd in performances en beeldhouwkunst. Na zijn pensionering is hij zich gaan bekwamen in beeldhouwen met steen. Lang is hij lid geweest van Atelier 6 in Langedijk (N-H) om zich verder te bekwamen in het beeldhouwen. Na een uitstap in het maken van schilderijen heeft hij zich toch toegelegd op het maken van driedimensionaal werk. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt met Serpentijn. Een steensoort van vulkanische oorsprong met verschillende kleuren en hardheid. De beelden hebben een realistische inslag met een licht abstraherend laagje. Naast stenen beelden heeft hij ook enkele objecten van afvalhout en verharde stof gemaakt.

Meer informatie: https://www.louisberrevoets.nl/ 


De expositie loopt van zaterdag 22 juni tot en met 29 juni 2024.
Kerkje, Molenstraat 58, Waterlandkerkje.
Openingstijden: 13.00 – 16.30 uur. Maandag gesloten.

Joyce Wouters en Magda Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis   donderdag 6 juni 2024
Soms wordt somber vederlicht 
de strop omheen mijn hals gedicht. 


© bert deben 
Antwerpen, dinsdag 30 januari 2007


Gepubliceerd op eentweepowezie als puntdicht #892 

dinsdag 28 mei 2024

Het kan niet eeuwig winter zijnHet kan niet eeuwig winter zijn
de boom strekt zijn takken
kleurt nieuwe knopjes bij
en verlangt naar zuurstof geven

de mens vergat om te bewonderen
maar als de lente het leven kleurt
voelt hij, dat wat ontbrak terugkeert
bevat hij, dat er een wonde was

het kan niet eeuwig winter zijn
denkt de boom en hij wortelt zich
in de harten van wie ademt, maar
nog niet beseft waar we zijn aanbeland

de boom wortelt zich in gevoel en denkt:
nu nog vertakken tot in hun verstand


© bert deben

Brussel, Fontainaspark, donderdag 28 maart 2024, voor Annemie


Werd mei 2024 gepubliceerd in WWF bundel ‘Eén met de natuur’   


maandag 6 mei 2024

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten - Willem Kloos


V.

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten, -

En als een heir van donker-wilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn
Voor 't heffen van mijn hand en heldre kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

En tóch, zoo eind'loos smacht ik soms om rond
Úw overdierbre leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

En trots en kalme glorie te vergaan
Op úwe lippen in een wilden vloed
Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.


Willem Kloos 
(Amsterdam, 6 mei 1859 – Den Haag, 31 maart 1938) 
uit 'Verzen' (1894 - definitieve tekst 1948) 

www.literatuurgeschiedenis.org/willem-kloos