maandag 21 februari 1994

Een klank van onmacht

.

ook gepubliceerd in 'Verzet - AFF info' jg. 13, nr. 2, 1994 
en Wijkgazet, Antwerpen Noord, 21 jan. 2000