vrijdag 31 juli 2020

Meneertje Vlinderdas

.   
.
Dit is Meneertje Vlinderdas
het gaat met hem een beetje mis
hij weet niet altijd wie hij is
maar wel wie dat hij vroeger was

er was toen niets dat hij niet wist
de slimste jongen van de klas
die alle dagen boeken las
en nu een beetje sturing mist

waar hij nu is dat weet hij niet
of wie hem wast en wie hem kleedt
hij vraagt aan hem zijn boekentas
en waar dat hij zijn vulpen liet

daarna poneert hij heel discreet
de stelling van Pythagoras.


© bert deben
Vogelwaarde, donderdag 30 juli 2020.
Tekening: 21 juli 2020, voor Frances. 
.

maandag 13 juli 2020

Aan Rika - Piet Paaltjens

.


Aan Rika

Slechts éénmaal heb ik u gezien. Gij waart
Gezeten in een sneltrein, die den trein
Waar ik mee reed passeerde in volle vaart.
De kennismaking kon niet korter zijn.

En toch, zij duurde lang genoeg om mij
Het eindloos levenspad met fletsen lach
Te doen vervolgen. Ach! geen enkel blij
Glimlachje liet ik meer, sinds ik u zag.

Waarom ook hebt gij van dat blonde haar,
Daar de engelen aan te kennen zijn? En dan,
Waarom blauwe oogen, wonderdiep en klaar?
Gij wist toch, dat ik daar niet tegen kan!

En waarom mij dan zoo voorbijgesneld,
En niet, als ‘t weerlicht, ‘t rijtuig opgerukt,
En om mijn hals uw armen vastgekneld,
En op mijn mond uw lippen vastgedrukt?

Gij vreesdet mooglijk voor een spoorwegramp?
Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn,
Dan, onder helsch geratel en gestamp,
Met u verplet te worden door één trein?


Piet Paaltjens 
(Leeuarden 1835 - Schiedam 1894)


Aan Rika 
animatiefilm van Juan de Graafzaterdag 11 juli 2020

Boomen - Guido Gezelle

.

 
  B O O M E N
 
    Hoe eigen zijn de boomen al,
    van dracht en groeibaarheid:
de hulst en bloot zijn' takken nooit,
hoe fel de buien berschen;
     de beukenboom zijn' handen naar
     den hemel openspreidt;
en, slaande, schijnt de berkenroe
den wilden wind te derschen!
 
    Op wacht, en achter 't water, staan,
    gekroond met immer versch
gewaai, de dikke koppen van
de ontaarde wilgenstompen;
     en de elzenhouten stammen zie 'k,
     verzopen onder 't gers
der natte zompe, allengerhand
ze leêg- en droogepompen.
 
    Den eekenboom bewondere ik,
    die, wortelvast, alleen,
in 't slaghout, en van krachten en
van schoonheid heel gebleven,
     de keizer schijnt, het opperhoofd,
     de herder, algemeen,
der machtelooze rijzels, die
beneên zijn' grootheid beven.
 
    Het schaduwvolle lindenloof
    te geren schouwe ik aan,
van geur onovertroffen, als 't
aan 't bloeien is; en 't ronken
     der bezigzijnde bietjes, op
     de blommen en de blaân,
is zoete, alsof er harpen langs
de lindenlanen klonken.
 
    Die de eerste, die de laatste zijt,
    in 't warme, in 't koude jaar,
hoogstammig, hooggespilde, hoog-
getopte abeelen, binnen
     uw' alderhoogsten gaffel zit
     het schilde vogelpaar
dat schetterbekt, zijn luchtgebouw
zorgvuldiglijk te ontginnen.
 
    En, verre en na, gedoken in
    den essche, en in den iep;
in doorenhagen, dennenhout,
in olmen, in platanen;
     in appel-, pere- en kriekelaar,
     zoo roert er een gepiep
van vogels, die voor vogels, hun'
oorije, de wegen banen.
 
    Terwijl, geschoten hemelwaards,
    als uit nen boge, snel,
den espenboom ik striemen zie
van verre; en teeken geven
     dat hier, in onze lucht en in
     de veie gronden fel,
van 't vogelvolle Vlanderland,
nog boomen staan, die leven.
 

Guido Gezelle (Brugge, 1 mei 1830 – 27 november 1899)
Uit 'Rijmsnoer' (Schrikkelmaand)

 

website rond Guido Gezelle:
wikipedia Guido Gezelle:
een bloemlezing van gedichten van Gezelle:

woensdag 1 juli 2020

Goudvis


.

GOUDVIS

Een goudvis zou ik willen wezen
maar niet van goud, alleen de kleur
in een bokaaltje met een deur
en met een lampje om te lezen

en met een hele bibliotheek
vol ongelooflijke verhalen
alsook recepten tegen kwalen
uit ieder land en elke streek

vol oude wijsheden van oma’s
zo zou ik dan mijn medevissen
met mooie woorden vergewissen
van mijn geleerdheid en diploma’s

een eregast op menig feest
als ik een goudvis was geweest.


© bert deben
Antwerpen, zaterdag 6 november 2004.