dinsdag 28 mei 2024

Het kan niet eeuwig winter zijnHet kan niet eeuwig winter zijn
de boom strekt zijn takken
kleurt nieuwe knopjes bij
en verlangt naar zuurstof geven

de mens vergat om te bewonderen
maar als de lente het leven kleurt
voelt hij, dat wat ontbrak terugkeert
bevat hij, dat er een wonde was

het kan niet eeuwig winter zijn
denkt de boom en hij wortelt zich
in de harten van wie ademt, maar
nog niet beseft waar we zijn aanbeland

de boom wortelt zich in gevoel en denkt:
nu nog vertakken tot in hun verstand


© bert deben

Brussel, Fontainaspark, donderdag 28 maart 2024, voor Annemie


Werd mei 2024 gepubliceerd in WWF bundel ‘Eén met de natuur’   


maandag 6 mei 2024

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten - Willem Kloos


V.

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten, -

En als een heir van donker-wilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn
Voor 't heffen van mijn hand en heldre kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

En tóch, zoo eind'loos smacht ik soms om rond
Úw overdierbre leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

En trots en kalme glorie te vergaan
Op úwe lippen in een wilden vloed
Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.


Willem Kloos 
(Amsterdam, 6 mei 1859 – Den Haag, 31 maart 1938) 
uit 'Verzen' (1894 - definitieve tekst 1948) 

www.literatuurgeschiedenis.org/willem-kloos  


woensdag 1 mei 2024

Wees rein als de lente der bloemen

.
.
Wees rein als de lente der bloemen. 
Want schoon is het beeld uwer jeugd. 
Een kroon die een meisje moet sieren. 
Is eenvoud, oprechtheid en deugd. 


Auteur onbekend (een veel gebruikt rijmpje destijds)

Uit het poesiealbum (mei 1944) van mijn moeder 
Tekeningen en teksten van mijn grootouders Irma De Groof en Jules Van Laer