zaterdag 18 mei 2013

The Rose / De Roos

 .
 
The Rose

Artist:  Bette Midler
Words & Lyrics by: Amanda McBroom


Some say love it is a river
that drowns the tender reed
Some say love it is a razor
that leaves your soul to bleed

Some say love it is a hunger
an endless aching need
I say love it is a flower
and you it's only seed

It's the heart afraid of breaking
that never learns to dance
It's the dream afraid of waking
that never takes the chance
It's the one who won't be taken
who cannot seem to give
and the soul afraid of dying
that never learns to live

When the night has been too lonely
and the road has been too long
and you think that love is only
for the lucky and the strong
Just remember in the winter

far beneath the bitter snows
lies the seed
that with the sun's love
in the spring
becomes the rose
 
 
  
De Roos

Artiest : Ann Christy
Vertaling : Johan Verminnen

 
Men zegt van liefde dat ze zacht is
als een lief en teder woord
Men zegt van liefde dat ze hard is
en zo vaak het geluk vermoord

Men noemt haar hunker en verlangen
men noemt haar redder in nood
Ik zeg dat liefde als een bloem is
waarop de zon haar stralen strooit

Ze is het hart, zo bang en breekbaar
zo wankel en zo broos
ze is de droom, bang voor 't ontwaken
omdat ze dan de waarheid hoort
Ze wacht op wie haar nu wil plukken
op wie haar tranen steelt
Zo bang om vroeg te sterven
voor ze werkelijk heeft geleefd

En is de nacht zo koud en eenzaam
duurt het wachten veel te lang
denk dan maar, dat geluk alleen is
voor wie er hevig naar verlangt
Denk dan maar dat bittere winters
en dikke lagen sneeuw
nog nooit

hebben verhinderd
dat de roos
hen overleefd
 
 

2 opmerkingen: