donderdag 24 januari 2019

Aan de sonnetten ~ Jacques Perk

 
 
I         Aan de sonnetten
 
Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten, 
Gij, kindren van de rustige gedachte! 
De ware vrijheid luistert naar de wetten: 
Hij stelt de wet, die úwe wetten achtte: 
 
Naar eigen hand de vrije taal te zetten, 
Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte; 
Beperking moet vernuft en vinding wetten; 
Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte: ~  
 
De geest, in enge grenzen ingetogen, 
Schijnt krachtig als de popel op te schieten, 
En de aard' te boren en den blauwen hoogen: 
 
Een zee van liefde in droppen uit te gieten, 
Zacht, éen voor éen - ziedaar mijn heerlijk pogen.... 
Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten. ~
 
 
Jacques Perk
(Dordrecht, 10 juni 1859 - Amsterdam, 1 november 1881)
Uit ‘Mathilde - Een sonnettenkrans in vier boeken'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
.
 
Jacques Fabrice Herman Perk overleed op 22-jarige leeftijd door een longaandoening. Zijn sonnettenkrans Mathilde, geschreven n.a.v. een ontmoeting met Mathilde Thomas tijdens een vakantie in de Belgische Ardennen en postuum uitgegeven door Willem Kloos, was de aanzet voor de vernieuwende Beweging van Tachtig in de Nederlandse literatuur.
 
Meer over Jacques Perk kan men vinden op:
de volledige sonnettenkrans kan men lezen op:
.

1 opmerking: